Smluvní podmínky registrace

Poskytování osobních údajů, aktualizace a odstranění uživatelského účtu

Uživatel se zavazuje uvádět pravdivé údaje. Poskytnutí Vašich osobních údajů a jejich případná změna nám umožní plně využívat poštovní, elektronické a telefonní komunikace s Vámi. Správce také nabízí možnost osobní údaje na výslovné přání uživatele z databáze kdykoliv odstranit. Účet může být uživateli zrušen také ze strany správce, zejména z důvodu nedodržení zde uvedených povinností ze strany uživatele, tzn. při opakovaných nevhodných příspěvcích v diskuzi nebo pokusu o nabourání se do internetových stránek rozhledny.kohl.cz (dále jen internetové stránky), případně jiného nevhodného chování, které není slučitelné s dobrými mravy. Účet může být také zrušen, pokud nebyl dlouhou dobu (minimálně 3 měsíce) používán.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatele se bude řídit zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů. Pro bezpečnost uchování poskytnutých dat je správcem zajištěno přihlašování k účtu uživatele pomocí uživatelského jména a hesla, které je zadáno samotným uživatelem. Správce nenese zodpovědnost za to, jak bude s heslem ze strany uživatele naloženo. Uchovávání poskytnutých dat je chráněno technickými prostředky, které zajišťuje správce webhostingu, u kterého jsou internetové stránky hostovány.

Práva a povinnosti uživatele

Po registraci na internetové stránky rozhledny.kohl.cz má uživatel právo zúčastňovat se soutěží, přispívat do diskuzí a vkládat fotografie, případně se zúčastňovat dalších aktivit zveřejněných na internetových stránkách. Povinnosti uživatele tkví zejména v dodržování pravidel slušného chování a zdržování se vulgarit při vkládání příspěvků do diskuzí. Uživatel také nesmí napadat ostatní uživatele nevhodnými urážkami v příspěvcích. Takové příspěvky, které budou porušovat zde uvedená pravidla, budou správcem smazány.

Změna smluvních podmínek

Pokud dojde ve smluvních podmínkách registrace k nějakým změnám, bude jejich znění zveřejněno na internetových stránkách a uživatel na ně bude upozorněn. Pokud uživatel nepotvrdí souhlas s novými smluvními podmínkami do data, kdy vstoupí v platnost, nebude uživateli umožněno účet dále využívat do doby, kdy potvrdí souhlas s novými smluvními podmínkami.
 
PetrKohl © 2006-2019